Teatras


Alytus

Tegyvuoja komedija

Festivalis prasidės lapkričio 7 ir baigsis 22 dieną apdovanojimų vakaru, kurio metu bus išdalytos nominacijos. Alytaus teatro scenoje šeimininkaus 12 konkursinių spektaklių ir du spektakliai svečių teisėmis – Balstogės (Lenkija) ir Jevgenijaus Korniago (Baltarusija) teatrų. Dėl ge­riau­sios ko­me­di­jos var­do, žiū­ro­vų sim­pa­ti­jų ir ki­tų pri­zų var­žy­sis Ši­lu­tės ka­me­ri­nis, „Do­mi­no“, Na­cio­na­li­nis Kau­no dra­mos, Vals­ty­bi­nis jau­ni­mo, Šiau­lių dra­mos, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis dra­mos, te­at­ro pro­jek­tų, „At­vi­ro ra­to“, „Ce­za­rio gru­pės“, Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos, Kau­no ma­žo­jo te­at­rų spek­tak­liai. Vi­si jie – ko­me­di­jos ar­ba jai ar­ti­mo žan­ro, tad ge­ra nuo­tai­ka žiū­ro­vams ga­ran­tuo­ta.

Rotušės a. 2
Kaina
10-60 Lt
Renginio vieta
Rotušės a. 2
Daugiau informacijos rasite
www.teatrufestivalis.lt
Bilietų pirkimo puslapis
bilietai.lt

Panašūs festivaliai

 • Druskininkų teatro ir muzikos festivalis

  Druskininkų teatro ir muzikos festivalis

  Aštuntus metus organizuojamas Tarptautinis Druskininkų teatro festivalis (DTF) tapo neatskiriama Druskininkų kurorto kultūrinio bei pramoginio gyvenimo dalimi ir pelnė išskirtinį miesto gyventojų bei turistų susidomėjimą

  Plačiau

 • nowJapan

  nowJapan

  Didžiausias Baltijos šalių regione Japonų kultūros festivalis Lietuvos visuomenei įvairiapusiškai pristatys modernią ir tradicinę Japonijos kultūrą

  Plačiau

 • Festivalis "Žaisminga laisvalaikio diena"

  Festivalis "Žaisminga laisvalaikio diena"

  Festivalyje pasirodo vokalo, šokio, gitaros studijų ugdytiniai. Juos apjungia teatrinės saviraiškos studijų ir būrelių jaunieji aktoriai

  Plačiau