Kūryba / Mokslas / Muzika


Joniškėlis

Kviečia Joniškėlio respublika

Joniškėlio dvaras minimas jau XVI a. pabaigoje. Ypatingai ši vieta suklesti, kai ją XVIII a. pradeda valdyti italų kilmės dvarininkai Karpiai. Jų dėka išplėtojama dvaro infrastruktūra: išplečiama sodyba (plotas beveik 40 ha), pasodinamas vienas didžiausių Lietuvoje parkas (34 ha). Igno Karpio pastangomis Joniškėlyje atidaroma seniausia Lietuvoje universitetinė kaimiška pradžios mokykla ir ligoninė. XIX a. pab. gydytojo J. L. Petkevičiaus ir aplink jį susispietusių Tautinio atgimimo veikėjų dėka Joniškėlis tampa vienu didžiausių Šiaurės Lietuvos kultūros, lietuvybės ir valstybingumo centru.
XX. a. pradžioje Joniškėlis atsiduria pačiame Nepriklausomybės kovų įkarštyje. 1918 m. Joniškėlio valsčiuje susiformuoja milicijos (apsaugos) būriai, kurie perima iš vokiečių krašto valdymą.
1919 m. Lietuvą okupavus Raudonajai armijai, Joniškėlis atsiduria jos užnugaryje. Vietiniai suformuoja slaptą partizaninę pasipriešinimo organizaciją, kuri telkė apsaugos būrius, plėtojo ardomąją veiklą, agitavo kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės, kaupė ginklus, patikimus žmones įterpė į sovietinės valdžios įstaigas. Organizatoriai – Petras Gudelis, Antanas Kazilevičius, Jonas Navakas, Antanas Stapulionis, Aleksandras Šumskis.
Lietuvos kariuomenės ir saksų savanorių dalinių puolamai Raudonajai armijai traukiantis, nuo 1919 m. kovo 22 d. partizanais pasivadinę apsaugos būrių nariai iš pradžių Joniškėlyje, netrukus ir kitur ėmė veikti viešai – Joniškėlyje nuginklavo dalį Raudonosios armijos Žemaičių pulko karių, persekiojo atsitraukiančius Raudonosios armijos dalinius, išvaduotoje teritorijoje kūrė Lietuvos valdžios institucijas. 1919 m. balandžio pradžioje partizanai, kurių kartu su milicija buvo apie 1500 karių, kaudamiesi 60–70 km fronto ruože nuo Latvijos sienos iki Bernatonių netoli Panevėžio, su Lietuvos kariuomene sustabdė Raudonosios armijos kontrpuolimą.
1919 m. balandžio mėn. partizanų būriai sujungti į Joniškėlio partizanų mirties batalioną (4 kuopos). 1919 m. gegužės 20 d. jis pripažintas Lietuvos kariniu daliniu, pavadintas Atskiru partizanų batalionu. 1919 m. gegužės mėn. dalyvavo kovose su Raudonosios armijos daliniais Joniškėlio, Biržų apskrityse. 1919 m. rugpjūčio mėn. batalionas, pertvarkytas į Joniškėlio pėstininkų batalioną, dalyvavo Zarasų operacijoje.1919 m. gruodžio 10 d. batalionas pertvarkytas į Devintąjį pėstininkų (vėliau kunigaikščio Vytenio) pulką.
Dėl žmonių sutelkimo, vyravusios savitarpio pagalbos ir autonomiškumo partizanų valdoma teritorija gavo Joniškėlio respublikos pavadinimą.
Tai unikali istorija apie paprastų žmonių ryžtą, atkaklumą ir nesuvaidintą meilę gimtajam kraštui. Tai puikus pilietiškumo ir patriotiškumo pavyzdys. Kartu tai nepelnytai šiuolaikinės visuomenės pamiršta istorija.
Liepos 18-19 d. Karpių dvare, buvusiame istoriniame Joniškėlio valsčiaus centre, įvyks gyvosios istorijos festivalis „Kviečia Joniškėlio respublika“ skirtas Joniškėlio mirties bataliono 95-mečiui. Jo metu bus įrengta Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos kariuomenių stovyklos, vyks to laikotarpio ginklų, aprangos, ekipuotės, kareiviškų rakandų paroda bei pristatymas, Nepriklausomybės kovų mūšio inscenizacija.
Greta to planuojame surengti ir šiuolaikinės Lietuvos kariuomenės pristatymą plačiai visuomenei. Renginį vainikuos jaunosios atlikėjos Ievos Narkutės, grupių „G&G Sindikatas“, „16 Hz“, Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ koncertai.
Projekto išskirtinumas – galimybė tiesiogiai prisiliesti prie savo krašto istorijos. Projektas skirtas priminti istoriją, vykusią toje aplinkoje, kurioje ir dabar gyvena žmonės ir kurioje kažkada veikė jų proseneliai. Tai ne pasakojimas apie tai, kas vyko „kažkur ten“, o priminimas apie savo gyvenamos erdvės, savo krašto išskirtinumą bei svarbą Lietuvos valstybės istorijai. Tai leis vietiniams geriau susitapatinti su gyvenamąja aplinka, padės iš naujo pažvelgti į kultūrinį, istorinį bei architektūrinį paveldą. Kartu tai bus unikali patriotiškumo ir pilietiškumo pamoka.

Karpių g. 1 , Joniškėlio k. Pasvalio rajonas
Kaina
Nemokama
Renginio vieta
Karpių g. 1 , Joniškėlio k. Pasvalio rajonas
Daugiau informacijos rasite
www.joniskeliorespublika.lt

Panašūs festivaliai

 • Insanitus.Laboratorija

  Insanitus.Laboratorija

  Lai garsas perskrodžia tamsą, lai šviesa sudrebina tylą, Nes tikri įspūdžiai įveikia kasdienybę..

  Plačiau

 • Gatvės muzikos diena 2014

  Gatvės muzikos diena 2014

  MD – tai šventė, vienijanti visus, kalbančius universaliausia kalba pasaulyje – muzikos kalba. Šią dieną muzika mėgaujasi visi nepaisant amžiaus, socialinės padėties, profesijos, gyvenamosios vietos ar kokių nors kitų apribojimų. Į gatves, kiemus, skverus ir a...

  Plačiau

 • Vandens karnavalas

  Vandens karnavalas

  Zarasiškiai kviečia nerti į Zarasus Paskutinį liepos savaitgalį. Tris dienas mėgautis ir nardyti po Zarasus festivalyje "Vandens karnavalas"

  Plačiau