Muzika / Senieji amatai


Alytus

Jotvos vartai

Ankstyvųjų viduramžių (XII-XIIIa.) renginys "Jotvos vartai" skirtas populiarinti istorinę rekonstrukciją, eksperimentinę archeologiją.

Jotvingiai – nepaprastai aukšti ir karingi žmonės ir taip geidžia šlovės bei išlikti žmonių atmintyje, kad dešimt jų kaunasi su šimtu priešų ir guodžiasi vienui viena viltimi, kad jiems žuvus ar mirus artimieji pagerbs giesmėmis jų šaunius žygius.

Janas Dlugošas, Lenkijos Kronika

Mindaugo karūnavimo dieną pagerbdami šią narsią tautą kviečiame į pirmąjį gyvosios istorijos bei archeologijos renginį pietų Lietuvoje –Senųjų (XII-XIIIa.) amatų, archajinės muzikos bei karybos festivalį JOTVOS VARTAI, kuris vyks Liepos 6-7 d. Alytaus piliakalnio papėdėje, nuostabaus grožio Nemuno vingyje.

Alytaus piliakalnis yra vienas išsvarbiausių gynybinių punktų XII –XIV a. Nemuno pilių gynybinėje linijoje. Nemunas galimai žymėjo ir šiaurines bei rytines Jotvos žemės ribas, o Alytus buvo vienas išpraėjimo punktų išir į Jotvos žemę - Jotvos vartai, nuo kurio priklausė Lietuvos kaip valstybės saugumas.

Dvi festivalio dienas vyks įvairūs renginiai: senovinių amatų mugė, amatininkų konkursai, dirbtuvės, karinių istorinių klubų pristatomosios programos, dvikovos, pilies vartų puolimas, laivų puolimas (priešas atplaukia laivais), archajinės muzikos koncertai, ugnies šokiai.

Šventės lankytojai bus kviečiami išbandyti įvairius amatus, šokti tradicinius bei viduramžių šokius, šaudyti lanku, dalyvauti kovose bei senoviniuose žaidimuose.

Siekdami išlaikyti mūsų vienybę kviečiame:
Amatininkus - juvelyrus, ginklakalius, kalvius, šarvų gamintojus, puodžius, pynėjus, tošininkus, juostų audėjus, odos, kaulo, rago bei gintaro apdirbėjus, stiklo karoliukų gamintojus, medžio drožėjus, vytelių pynėjus, senosios medicinos žiniuonius, siuvėjus, maisto ir gėrimų gamintojus, ir kitus amatininkus;
Senosios muzikos kolektyvus, pavienius muzikantus bei senųjų archajinių muzikos instrumentų gamintojus, kurie moka groti vienu ar kitu senuoju instrumentu, patys atkūrę, domisi ir/ar turi vertingas senųjų instrumentų kolekcijas, kurias galėtų parodyti šventės lankytojams bei pasidalinti savo patirtimi;
Karius aktyviai užsiimančius ankstyvųjų viduramžių karyba ir turinčius ar galinčius surinkti XII-XIII a. kario kostiumą, ginkluotę. Kviečiami kariai suformuoti dvi stovyklas: Baltų - Kryžiuočių.

Pralaužus visas užtvaras, jų kelyje beliko tik vienas žingsnis iki besikuriančios Lietuvos valstybės...
Atvyk ir palaikyk paskutinėje tvirtovėje besipriešinančius Jotvos pilėnus.

Festivalio planas ir programa:
Jotvos vartai | Programa ir planas 

Alytaus piliakalnis, Alytus
Renginio vieta
Alytaus piliakalnis, Alytus

Panašūs festivaliai